Úvod

Po vyučení automechanikem šel na vojnu, vrátil se do civilu a vzápětí, v roce 1968, odešel do švýcarského exilu.

Petr Pěnkava

foto:11.11.2018, MUDr M. Dvorský

Ve francouzské části švýcarska ve městě Lausanné pracoval jako malíř pokojů, umývač aut, od benzinové pumpy se vrátil k profesi automechanika, pak byl kulisákem, dekoratérem v obchodním domě a posléze designérem hodinek. V té době se věnoval surrealismu a abstraktní malbě, a tak měl první větší výstavu ve francouzském Mulhause.
Po návratu do Československa nemaloval. Tedy maloval, ale pokoje, dělal závozníka, řidiče, dokončil večerní studium stavební průmyslové školy a jako stavební mistr, traťmistr a stavební technik památkové péče především obnovoval zemědělskou usedlost, kterou koupil u Kralup nad Vltavou. Roku 1990 navštívil po 17 letech Švýcarsko a byl překvapen, že jeho obrázky jsou stále výzdobou bytů jeho přátel. Na začátku nového tisíciletí slíbil při víně příteli, že do velikonoc namaluje obrázek. Zjistil, že malování je dobrý únik z každodenní reality, a tak v červenci 2000,když už měl namalováno deset obrazů, využil příležitosti vystavovat v kulturním centru v Šemanovicích u Kokořína. Obrázky se líbily, množily, prošly výstavami v galerii Na Hradbách v Kolíně, galerií Ve Věži v Mělníku, v Praze v Malostranské besedě, v Litoměřicích, Českých Budějovicích, ve foyeru brněnského Divadla Bolka Polívky, v Třebíči, Karlových Varech a mnoha dalších městech.

Rozhledna

Rozhledna

Kolekce se rozrostla na více jak padesát – artefaktů. V Pěnkavových obrazech vstupujete do insitních krajin, ve kterých se děje příběh, jeho obrazy mají půvab krajinomalby i pointu, svoji filozofii má obraz „protisměru“, kdy horolezec stoupá k vrcholu a parašutista je přitahován gravitací. Rurální (česky řečeno selský) pohled na krajinu a děje v ní se snoubí s viděním člověka,který se mezi svými usedlostmi dopravuje automobilem. Na obrazu Cesta k zubaři je klaun jako dominanta vertikální doprovázen jezevčíkem – dominantou horizontální. Vodníka vracejícího se z pouti tušíte pod hladinou, nad kterou se ve větru komíhají balónky.

Pěnkava, který umístí rozhlednu do údolí , jako exulant a navrátilec do naší krajiny, ví, že pro krávy by cesta do Indie byla povýšením z jatečního skotu k posvátnosti. Petr Pěnkava, jako člověk i jako malíř, patří do skupenství divných ptáků, kteří nám svým zpěvem i brky vhodnými k psaní kronik i kreslení dokumentace našeho světa přinášejí jiný způsob chápání současnosti. Josef Kobr Kučera – místopředseda Unie českých karikaturistů Malostranské besedě